Osteopati

Vad innebär osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform där grundfilosofin innebär att kroppen är en helhet och att varje del påverkar och påverkas av varandra.
Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still.
A.T Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga. Därför ville han utveckla en metod för att bättre kunna främja människors hälsa.

Vad är osteopati

I denna ingående A.T Still studie av människans anatomi insåg man att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.
Osteopati är idag en erkänd och etablerad yrkestitel i flertalet länder med stor spridning i många nordiska och europeiska länder. I takt med att osteopatin växer så blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

Osteopatutbildningen är 4,5 år lång och inkluderar gedigna studier om anatomi, fysiologi, patologi, neurologi, biomekanik.
D.O, Diploma in Osteopathy, är den europeiska yrkestiteln för osteopater och innebär att osteopaten har en godkänd och kvalitetssäkrad utbildning utförd via högskola.

Osteopati är godkänt som avdragsgill friskvård.

Evidensbaserat

Osteopatyrket har alltid haft en vetenskaplig förankring och det finns i nuläget flertalet forskningsrapporter som tex visar på att osteopatisk behandling är till hjälp vid tex ryggsmärta, huvudvärk och gravidrelaterade besvär.

Två journaler som kontinuerligt publicerar osteopatisk forskning är:

International Journal of Osteopathic Medicine: https://www.journalofosteopathicmedicine.com/

Journal of the American Osteopathic Association:
https://www.jaoa.org/

Vilka besvär kan du få hjälp med?

”Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.”Svenska Osteopatförbundet 

Något du undrar över? Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig!